80 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

0

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 Διευθυνση Διαχ/σης Ποιότητας
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΧΗΜΙΚΩΝ 1
Γεν. Διευθυνση  Επιχειρησιακής Λειτουργίας
ΤΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1
ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 2
Γεν. Διευθυνση  Παραγωγής
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α/Φ 7
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ Α/Φ 5
Γεν. Διευθυνση  Υποστήριξης
ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Γεν. Διευθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας
ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
Γεν. Διευθυνση Παραγωγής
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 8
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ 6
ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Α/Φ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΗΣ 5
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
Γεν. Διευθυνση Υποστήριξης
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
Διευθυνση Διαχ/σης Ποιότητας
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Διευθυνση Εκπαίδευσης
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2

Share.

Comments are closed.