εργασία

Δημόσιο Πρόσληψη παιδαγωγού στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Το Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

Δημόσιο Εργασία σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, μουσεία, δήμους

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη προσωπικού…

1 2 3 130