προσλήψεις

Δημόσιο Προκηρύξεις για πτυχιούχους και απόφοιτους ΙΕΚ, Λυκείου, ΤΕΕ, Γυμνασίου

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας…

1 2 3 164