Έξι θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

0

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 2

Share.

Comments are closed.