Αιτήσεις για εξάμηνη εργασία στα ΕΛΠΕ

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων για εξάμηνη απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, από τον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων.

Οι ειδικότητες που ζητά ο όμιλος για το 2016 αφορούν: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Δομικών Eργων, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών / Αυτοματισμών, Μηχανολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης και Οικονομικά/Λογιστική.

Το Πρόγραμμα απασχόλησης των σπουδαστών ΤΕΙ αφορά την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου, ενώ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 10 Ιουλίου και υποβάλλονται στη διεύθυνση http://www.helpe.gr/Human-Resources/Student -Employment-Program Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

α) αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/ετών σπουδών

β) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Share.

Comments are closed.