Στο 29% και 33% ο συντελεστής για OE και ΕΕ!

0

Μια δυσάρεστη έκπληξη κρύβει η τροπολογία για το αφορολόγητο για εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, από το 26% που είναι σήμερα για όσες εταιρείες έχουν κέρδη έως 50.000 ευρώ αυξάνεται αισθητά στο 29%.

Με τις δύο τροποποιήσεις για το αφορολόγητο, τις επιχειρήσεις αλλά και με μια «διευκρίνιση» για τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος των αγροτών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι θα εισπράξει επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες κλπ) θα φορολογούνται στο εξής με συντελεστή 29% ακριβώς όπως και τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες αυτές φορολογούνταν με συντελεστή 26% για το τμήμα των κερδών μέχρι τις 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για τα 50.000 ευρώ και πάνω.

Σε ότι αφορά τους αγρότες ορίζεται ως εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση το ποσό πάνω από τα 12.000 ευρώ από ενισχύσεις του πυλώνα Ι της κοινής αγροτικής πολιτικής , των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των πράσινων ενισχύσεων.

Στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου οι ενισχύσεις των δύο τελευταίων κατηγοριών δεν περιλαμβάνονταν σε εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης και άρα δεν είχαν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Share.

Comments are closed.