Αλλάζουν οι εισφορές για 250.000 γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους – Πόσο θα πληρώσουν όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση

0

Αλλάζουν από αυτόν τον μήνα οι εισφορές για 250.000 δικηγόρους, γιατρούς μηχανικούς.

Ειδικότερα, από τον Ιούλιο περίπου 250.000 επιστήμονες (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι) θα παίρνουν ενιαία ειδοποιητήρια με όλες τις μηνιαίες εισφορές για κύρια ασφάλιση, για επικουρική και για εφάπαξ.

Τα ενιαία ειδοποιητήρια θα έχουν τις εισφορές Ιουνίου και θα αναρτηθούν ως το τέλος Ιουλίου. Σε αυτά οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να επιλέξουν για το επόμενο εξάμηνο και το ύψος της εισφοράς που θα καταβάλουν για επικουρική και εφάπαξ, σύμφωνα με το «Ελεύθερο Τύπο».

Τα μηνιαία ποσά για την επικουρική ασφάλιση είναι 43 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, 51 ευρώ στη δεύτερη και 61 ευρώ στην τρίτη κατηγορία, και στο εφάπαξ τα μηνιαία ποσά αντίστοιχα είναι 26 ευρώ, 31 ευρώ και 37 ευρώ.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν υποχρεωτικά τις εισφορές της πρώτης κατηγορίας, ενώ από Ιούλιο ως Δεκέμβριο του 2020 θα επιλέξουν αν θέλουν υψηλότερη κατηγορία.

Αν δεν κάνουν επιλογή θα θεωρηθεί ότι μένουν στην πρώτη και χαμηλότερη. Η επιλογή θα γίνει τον Ιούλιο με την ανάρτηση των εισφορών για τις τρεις κατηγορίες και το ποσό που θα θελήσουν να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι θα περιλαμβάνεται στο επόμενο ειδοποιητήριο (Αυγούστου) με τις εισφορές του Ιουλίου. Εισφορές για επικουρική και εφάπαξ έχουν μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, ενώ γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν μόνον για εφάπαξ.

Η εγκύκλιος

Σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τις νέες εισφορές εξέδωσε χθες ο e-ΕΦΚΑ στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

* Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με επιλογή τους σε μία από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

* Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.

* Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020. Το 2021 θα επιλέξουν εκ νέου για τις εισφορές του 2022.

* Στις περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση προσδιορίζεται ως κατώτατο ποσό καταβολής η εισφορά της πρώτης κατηγορίας κάθε κλάδου.

Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση, όμως, υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά από τον ασφαλισμένο. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά.

* Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε κλάδο με ελεύθερη επιλογή.

* Για τους έμμισθους δικηγόρους τόσο για την επικουρική ασφάλιση όσο και για τον κλάδο εφάπαξ παροχών ισχύει ο επιμερισμός των ποσών της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50% για τον εντολέα – πελάτη και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

* Ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών με ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, ισχύει πλέον και για τις εισφορές των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

* Παραμένει σε ισχύ η διάταξη περί επιμερισμού των εισφορών σε εργοδότες και ασφαλισμένους για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες με μπλοκάκι για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο εργοδότες.

* Από 1/1/2020 δεν ισχύει η μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (επικουρικής και εφάπαξ) των νέων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων (έως πέντε έτη ασφάλισης).

* Οι προβλεπόμενες εισφορές από 1/1/2020 ισχύουν ως 31/5/2022. Από 1/6/2022 ως 31/12/2022 προβλέπεται μείωση στα ποσά των εισφορών επικουρικής ασφάλισης ενώ από την 1/1/2023 έως 31/12/2024 οι εισφορές αυξάνονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Από 1/1/2025 και εφεξής οι εισφορές προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής.

Οι μηνιαίες εισφορές για 250.000 επιστήμονες

Αλλάζουν οι εισφορές για 250.000 επιστήμονες

Share.

Comments are closed.