ΑΣΕΠ: Τρεις προσλήψεις στο δήμο Καλαμάτας

0

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», Αθηνών 99, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα.

1 ΠΕ Λογιστών

1 ΤΕ Λογιστών

1 ΤΕ Διοικητικού

Share.

Comments are closed.