Αύξησε τα επιτόκια δανεισμού η ΤτΕ

0

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου (στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος) αυξήθηκε στις 4,59 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,45 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την ΤτΕ.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,19%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,86%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 14 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,01%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 14,47%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο1 επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,95%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,85%, από 5,82% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 7,36%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,18%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,13%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,89%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 παρουσίασε αύξηση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,76%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αμετάβλητα παρέμειναν, τον Ιούλιο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και του συνόλου των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,49 εκατοστιαίες μονάδες

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,41% και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 4,90%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,87%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,94%, αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκε στο 2,62%, από 2,64% τον προηγούμενο μήνα και το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων στο 3,96%, από 3,98% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,17%.

Share.

Comments are closed.