Δημόσιο: Ασφαλιστικές εισφορές για επικουρικά - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

0

Εγκύκλιο για τις ασφαλιστικές εισφορές για τα επικουρικά δικηγόρων του Δημοσίου, Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Με την εγκύκλιο υπό τον τίτλο: «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών»:

  1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ
  2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020», ο ΕΦΚΑ κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α΄/3-12-2018) καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄/28-2-2020), σχετικά με την ασφάλιση στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ των Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή, καθώς επίσης για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ των Μηχανικών και Υγειονομικών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ Δημοσίου, είχε δε αναφερθεί ότι, για την απεικόνιση της ασφάλισής τους, θα ακολουθήσει νεότερο διευκρινιστικό σχετικό έγγραφο. Κατόπιν τούτου, με το παρόν έγγραφο παρέχουμε οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης των ανωτέρω αναφερθέντων κατηγοριών ασφαλισμένων στην ΑΠΔ Δημοσίου για τους κλάδους της Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, ανά αντίστοιχη κατηγορία ασφαλισμένων, τόσο για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018, όσο και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020», αναφέρει χαρακτηριστικά οπ ΕΦΚΑ.

Share.

Comments are closed.