Διαγωνισμός για εισαγωγή 98 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών

0

Διαγωνισμός για την εισαγωγή 98 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ανακοίνωσε ότι προκυρήχθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο- Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 16η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.

Share.

Comments are closed.