Διερευνητικό «φλερτ» Σκλαβενίτη με Μαρινόπουλο

0

Επιστολή με την οποία εκδηλώνεται επισήμως και δημοσίως πλέον το ενδιαφέρον της Σκλαβενίτης, για τη Μαρινόπουλος, αλλά με απόλυτα μη δεσμευτικό τρόπο, απεστάλη σήμερα στη Μαρινόπουλος από την πληρεξούσια δικηγόρο της πρώτης και θα παρουσιαστεί αύριο, κατά τη συζήτηση στο Πρωτοδικείο, της αίτησης προστασίας από τους πιστωτές που έχει καταθέσει η Μαρινόπουλος, στο πλαίσιο του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Με την επιστολή αυτή, η Σκλαβενίτης γνωστοποιεί ότι μετά τις πρόσφατες καταιγιστικές εξελίξεις και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία και αγορά, «διερευνά τις πιθανότητες συμμετοχής της» στις διαδικασίες που άνοιξε η Μαρινόπουλος, με την αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99, «σε συνεργασία πάντοτε με τους πιστωτές και τις δανείστριες τράπεζες»

Όπως τονίζεται στην ίδια επιστολή, η τελική συμμετοχή της Σκλαβενίτης θα εξαρτηθεί από πλήθος προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:
- Διαμόρφωση αποδεκτής συμφωνίας με τους υφιστάμενους μετόχους και τις τράπεζες
- Η διενέργεια οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence)
- Oι εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τυχόν εξ αυτών απορρέουσες ρυθμίσεις
- Η διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών και του δικτύου καταστημάτων της Μαρινόπουλος
- Από λοιπές συνθήκες που είτε θα διαπιστωθούν, είτε θα διαμορφωθούν κατά τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Share.

Comments are closed.