Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσληψη γιατρών στα νοσοκομεία

0

Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας στα δημόσια νοσοκομεία δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικά, το υπουργείο διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  1. Δικαίωμα άμεσης πρόσληψης στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας έχουν οι ιατροί, των οποίων οι αιτήσεις τους εκκρεμούν στις λίστες αναμονής, κυρίως για τις ειδικότητες της Εσωτερικής Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Ακτινολογίας, Παιδιατρικής, και παράλληλα πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης (έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, πιστοποιητικό εκπλήρωσης του προκαταρκτικού σταδίου ειδίκευσης, αν απαιτείται κλπ).

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιατροί, οι φάκελοι των οποίων έχουν αποσταλεί στο υπουργείο για τοποθέτηση και συνεπώς βρίσκονται στη διαδικασία πρόσληψης για ειδίκευση. Proslipsis.gr

  1. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας που διαθέτουν κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών οποιασδήποτε ειδικότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι οποίες δεν πρόκειται να καλυφθούν στο προσεχές διάστημα, οφείλουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών ενοτήτων, να προβούν άμεσα σε επικοινωνία με τους ανωτέρω ιατρούς, ώστε να τους ενημερώσουν σχετικά και να συνάψουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τους ενδιαφερόμενους, ανώτατης διάρκειας τεσσάρων μηνών. H ενημέρωση των ιατρών θα γίνεται τηρώντας –στο πλαίσιο του εφικτού- τη σειρά προτεραιότητας στις λίστες αναμονής.
  2. Λόγω του κατεπείγοντος και μετά την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου, οι ενδιαφερόμενοι ιατροί που θα προσέλθουν από μόνοι τους στα νοσοκομεία και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συνάπτουν άμεσα σύμβαση και τοποθετούνται σε κενή οργανική θέση ειδικευομένου οποιασδήποτε ειδικότητας.
  3. Για την ανάληψη υπηρεσίας, οι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β’) υπουργικής απόφασης. Το χρονικό διάστημα που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δεν προσμετράται ως χρόνος ειδίκευσης.

Share.

Comments are closed.