Εγκρίθηκαν 9 θέσεις μονίμων στο Δήμο Ορεστιάδας

0

Εγκρίθηκε το αίτημα πρόσληψης των εννέα (9) μονίμων υπαλλήλων για την πλήρωση με προκήρυξη που εκδίδει το ΑΣΕΠ, των κενών θέσεων όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας σε αυτόν το ευαίσθητο τομέα ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1)
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (2)
3 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1)
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (5)

Share.

Comments are closed.