Ελληνική βιομηχανία τροφίμων: Οι 4 άξονες δράσης

0

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φορέας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών δραστηριοποιείται μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνεχίζοντας να αποτελεί την πρώτη βιομηχανική δύναμη της χώρας, με κύκλο εργασιών 14,2 δις ευρώ.

Tου Ευάγγελου Καλούση*

Είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Είναι ο πιο σημαντικός εργοδότης της εγχώριας  μεταποίησης και παράλληλα κύρια εξαγωγική δύναμη της χώρας, με έντονη και αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ανέρχεται στα 4,1 δις ευρώ.

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις, σε τοπικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η διατροφική επάρκεια και η καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων, οι τριγμοί στην ενιαία εσωτερική αγορά, η ασφάλεια των προϊόντων, η ανασύνθεση των τροφίμων, η επιτακτική ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις, είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και στα επόμενα χρόνια.

Οφείλουμε λοιπόν να τις βλέπουμε ως ευκαιρίες και να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να παραμείνει ο κλάδος μας κορυφαίος πυλώνας της εγχώριας οικονομίας, αλλά και να διατηρηθεί η σημαντική θέση που κατέχουν τα τρόφιμα στην καθημερινή ζωή και την αντίληψη του κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η βιομηχανία ειδών διατροφής εξακολουθεί να είναι ο βασικός μεταποιητικός κλάδος της χώρας, κινητήριος μοχλός της οικονομίας και φορέας ανάπτυξης.

Ο ΣΕΒΤ, εκπροσωπώντας την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, έχει ως μέλημά του να διασφαλίσει ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε να στηρίζουμε τους εργαζομένους στην Βιομηχανία Τροφίμων, να προάγουμε την εξωστρέφεια του κλάδου, να επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας τα οποία καλύπτουν τι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών μας, εντός και εκτός των συνόρων.

Για να το επιτύχουμε αυτό, αναπτύσσουμε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας γύρω από 4 βασικούς άξονες: τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Στόχος μας στη Βιομηχανία Τροφίμων είναι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα και με συνέπεια, να αποτελούμε πόλο σταθερής προοπτικής και ανάπτυξης, να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, έχοντες πάντοτε ως γνώμονα να προσφέρουμε τρόφιμα ασφαλή, ποιοτικά, στην καλύτερη δυνατή τιμή και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε την αειφορία του κλάδου μας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

*Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων& Ποτών

Share.

Comments are closed.