ΕΛΠΕ: Στα 225 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

0

Καθαρά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 225 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση με πέρυσι, παρά την αρνητική διεθνώς συγκυρία, εμφάνισαν τα ΕΛΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Μόνο κατά το β' τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 151 εκατ. ευρώ έναντι των 44 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο πωλήσεων, αυτές αυξήθηκαν κατά 15%, και διαμορφώθηκαν σε 4,6 δισ. ευρω, ενώ οι όγκοι παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι, στους 8,2 εκατ. μετρικούς τόνους.

Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς τιμές αργού αυξάνονται, μετά και την επαναφορά από τις ΗΠΑ των κυρώσεων κατά του Ιράν, και ενώ οι μακροοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ευρώ στα 1,19 δολάρια κατά μέσο όρο, έναντι 1,10 ευρώ πέρυσι.

Τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDΑ κατά ΔΠΧΠ ανήλθαν στα 307 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο 2018 έναντι των 152 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το πρώτο εξάμηνο σε αύξηση κατά 25% στα 473 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών για το τρίμηνο ανήλθε σε 2.5 δισ. ευρώ ενώ για το εξάμηνο στα 4.7 δισ. ευρώ, καθώς αντανακλά τις αυξημένες τιμές και τους υψηλούς όγκους πωλήσεων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση. εξαιρώντας την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα συγκρίσιμα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Tα συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Β’ Τριμήνου ανέρχονται στα 187 εκατ. ευρώ, έναντι 228 εκατ ευρώ το β’ τρίμηνο του

2017, με το Α’ εξάμηνο στα 336 εκατ. ευρώ έναντι 457 εκατ. ευρώ.

- Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του Β’ τριμήνου ανήλθαν στα 66 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2017,

ενώ τα αντίστοιχα για το Α’ εξάμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα 128 εκατ. ευρώ, έναντι 224 εκατ.ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο τρίμηνο αλλά και το εξάμηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διύλισης καθώς τα διεθνή περιθώρια μειώθηκαν ενώ ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση έχει και η ενδυνάμωση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO2, ενώ περιορισμένη επίπτωση είχε η προγραμματισμένη συντήρηση στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του Β’ τριμήνου, με περαιτέρω βελτίωση των μονάδων παραγωγής και σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία από το Γ’ τρίμηνο.

Για το σύνολο του Α΄ εξαμήνου 2018, η παραγωγή διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 7,65 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν τα 8,27 εκατ. τόνους, με κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στα 5 εκατ. τόνους, συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέγραψαν μείωση λόγω κυρίως όγκων πωλήσεων ΔΕΗ και ναυτιλιακών καυσίμων.

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική του θέση, ο Όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο κόστος

καθώς σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 14% στο εξάμηνο, σαν αποτέλεσμα και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.

Τέλος, σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί η επίσημη έναρξη και καθορισμός σειράς ενεργειών στο τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθώς και της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης του Ομίλου, κάτι που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα επόμενα χρόνια.

«Ο Όμιλος ΕΛΠΕ συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία του», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕ, Στάθης Τσοτσορός.

«Η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, -πρόσθεσε-, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, αναδεικνύει  την προσήλωση των επιχειρηματικών μονάδων στους Στρατηγικούς στόχους του Ομίλου. Η διατήρηση της παραγωγής στο ιστορικά υψηλό επίπεδο και η επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων.

Η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού με ρεκόρ εξαγωγών και ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών στην Εμπορία και στην Έρευνα και Παραγωγή υδρογονανθράκων. Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 14%, καθώς και η περαιτέρω μείωση των συνολικών υποχρεώσεων, διαμορφώνουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για το σύνολο του έτους.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού μας τίθεται πλέον η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής παρουσίας μας, η ταχεία ολοκλήρωση του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ και η προσαρμογή του σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι η θέση του Ομίλου ως μια από μεγαλύτερες και πιο ισχυρές εταιρίες στον κλάδο των καυσίμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνεται από τα ιδιαίτερα θετικά του αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Tα σύγχρονα διυλιστήρια και η πολύ καλή λειτουργία όλων των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου, μέσα σε ένα περιβάλλον διύλισης το οποίο, παρά τη σημαντική μείωση που κατέγραψε σε σχέση με πέρυσι, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα θετικό, μεταφράζονται σε αντίστοιχα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα».

Κατά τον κ. Σιάμισιη, σημαντικό βήμα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ δανείων, με σημαντικότατη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και του κόστους δανεισμού για τον Όμιλο. 

Η άριστη συνεργασία και στήριξη από το ελληνικό και ξένο τραπεζικό σύστημα σε όλες τις συναλλαγές, επιβεβαιώνει με το καλύτερο τρόπο τη αξιοπιστία και τη ισχυρή θέση που έχουν τα ΕΛΠΕ.

Στις σημαντικές εξελίξεις της περιόδου, ο ίδιος εντάσσει και την ανακοίνωση της κοινοπραξίας TOTAL-EXXON-ΕΛΠΕ ως «επιλεγείς αιτών» για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις δυο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όλα τα πιο πάνω, όπως είπε ό κ. Σιάμισιης, είναι κυρίως αποτέλεσμα των πολύχρονων συνεχών προσπαθειών όλων των στελεχών και εργαζομένων στον Όμιλο, οι οποίοι χειρίστηκαν με υπευθυνότητα και επιτυχία όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια της συνεχιζόμενης κρίσης και αποτελούν διασφάλιση για την περαιτέρω βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το 2018 θα είναι μια ακόμη πιο καλή χρονιά για τα ΕΛΠΕ.

Share.

Comments are closed.