ΕΤΕ: Ενισχυμένα οργανικά κέρδη στο Α` τρίμηνο

0

Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στα €189 εκατ. (+23% σε τριμηνιαία βάση) και εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα, αντανακλώντας τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+4% σε τριμηνιαία βάση) και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (7,0% σε τριμηνιαία βάση).

Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €26 εκατ.
Τα εγχώρια καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €396 εκατ. (+1% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης προθεσμιακών καταθέσεων (-31μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και της περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA (-€3,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μέσες τιμές).

Τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ανάκαμψη, ανερχόμενα σε €20 εκατ. (έναντι -€3 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015), αντικατοπτρίζοντας τη δραστική μείωση του κόστους ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ και ΙΙΙ.

Οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και αναμένεται να περισταλούν περαιτέρω μετά τη σχεδιαζόμενη εθελούσια έξοδο, το κόστος της οποίας έχει ήδη επιβαρύνει το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε €127 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2016.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα στη σχετική της ανακοίνωση, η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στη λιανική τραπεζική διατηρείται σταθερά σε αρνητικά επίπεδα (-€136 εκατ.).

Στον τομέα των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τριών επιχειρήσεων που είχαν ήδη κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPEs), η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα για δεύτερο συνεχές τρίμηνο.

Το εγχώριο κόστος κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 164 μ.β. από 329 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 77%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου, σύμφωνα με την ΕΤΕ.

Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 17,2%4, εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης αυξάνεται σε 22,5%. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και εξαιρουμένων των CoCos, o δείκτης CET 14 διαμορφώνεται σε 16,7%.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης CET 1 λαμβάνει υπόψη τις υπο ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, την NBGI και τη Finansbank.

Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκηςαναφέρει ότι το 2015 έκλεισε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την συμφωνία για την πώληση της Finansbank, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της τράπεζας στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

«Έχοντας θωρακισθεί κεφαλαιακά, η αρχή του 2016 σηματοδότησε την επικέντρωση των δυνάμεών μας στην βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας, ταυτόχρονα με την συνέχιση της υλοποίησης των δεσμεύσεών μας με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης» σημειώνει και προσθέτει:

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή στην κερδοφορία και δείχνουν ότι η τράπεζα βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του προϋπολογισμού και των στόχων μας για το έτος. Η τράπεζα στοχεύει σε τρεις άξονες:
• σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας,
• στην αναβάθμιση της ποιότητας χαρτοφυλακίου,
• στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας στην έξοδο από την ύφεση

Share.

Comments are closed.