Ευνοϊκή ρύθμιση για τους πρώην εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας

0

Με ερμηνευτική αλλά και ευνοϊκή τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας στη Βουλή οι απαιτήσεις των πρώην εργαζόμενων στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» από δεδουλευμένες αποδοχές, πρόσθετες απαιτήσεις, επιδόματα, κ.λπ. ικανοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα από τα εκπλειστηριάσματα, έναντι των απαιτήσεων των Τραπεζών.

Η τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά τις ρυθμίσεις για την διασφάλιση της ποιότητας της υγείας, κ.λπ., προβλέπει ευεργετικό προνόμιο υπέρ των εργαζομένων που είχε καταργηθεί νομοθετικά μετά το 2015 και έτσι δεν ήταν πρώτες στην κατάταξη οι εργατικές απαιτήσεις έναντι των λοιπών πιστωτών μιας επιχείρησης η οποία είχε πτώχευση. Στο μεσοδιάστημα ανέκυψαν διάφορες ερμηνευτικές διχογνωμίες και αμφισβητήσεις πάνω στο θέμα αυτό, τι οποίες λύνει η επίμαχη τροπολογία.

Ειδικότερα, η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι «οι νέες διατάξεις για το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων θα εφαρμοστούν μόνο για όσους πλειστηριασμούς στηρίζονται σε διαδικασία εκτέλεσης που ξεκίνησε μετά την 1.1.2016 ή σε πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν μετά την 19.8.2015».

Κατόπιν αυτών, οι πρώην εργαζόμενοι στην Ελευθεροτυπία, όπου η εκδοτική εταιρεία πτώχευσε προ του 2015, είναι πρώτοι στην κατάταξη των πιστωτών, έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Share.

Comments are closed.