Εφορία: Μηδέν φόρος για γονικές παροχές σε χρήμα μέχρι 150.000 ευρώ

0

Η δυνατότητα να δίνουν χρήματα στα παιδιά τους και συγκεκριμένα ποσά έως 150.000 χωρίς να πληρώνουν έναν ευρώ φόρο στην Εφορία δίνεται στους γονείς υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα, με διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου καταργείται ο φόρος 10% που επιβάλλεται σήμερα αυτοτελώς στη γονική παροχή χρηματικών ποσών και πλέον θα ισχύει το αφορολόγητο ποσό των 150.000 ευρώ. Πάντως από το ανωτέρω ποσό και πάνω θα επιβάλλεται φόρος κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος της γονικής παροχής.

Η γονική παροχή χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια δωρεά 30.000 ευρώ από τον πατέρα στον γιο του επιβαρύνεται με φόρο 3.000 ευρώ.

Με την νέα ρύθμιση γονικές παροχές χρημάτων έως 150.000 ευρώ που θα διατεθούν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας είναι αφορολόγητες, ενώ για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή μόλις 1%.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η γονική παροχή των 20.000 ευρώ θα είναι αφορολόγητη και ο γονιός, ο οποίος συνήθως επιβαρύνεται με το φόρο, θα γλιτώσει  2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη:1. Για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα παιδιά τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζεται η κλίμακα του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ.

Για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από 150.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5% ενώ για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

2. Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% αφορά μόνο τις γονικές παροχές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα παιδιά και όχι για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων π.χ. αγορά αυτοκινήτου ή διάθεση των χρημάτων στα παιδιά.

3. Σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή από το γονέα προς το παιδί πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα. Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου: 

Προβλέπεται άτυπη περαίωση για την εξώδικη επίλυση των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

Στην περίπτωση που η αίτηση του φορολογουμένου γίνει δεκτή, και αυτός με τη σειρά του συμφωνήσει για την καταβολή των σχετικών ποσών που προκύπτουν, τότε θα έχει έκπτωση πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων από 35% έως 75%, καταβάλλοντας τους φόρους σε δόσεις.

Share.

Comments are closed.