Θέσεις για πρακτική άσκηση για δικηγόρους στον Δήμο Αθηναίων

0

Από την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους υποψήφιους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6μηνών με δυνατότητα παράτασης 6μηνών, στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων.

Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε 9.

Η αιτήσεις υποβάλλονται μέσω μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.geniko.protokolo@athens.gr, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση την 1 Σεπτέμβρη 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. η οποία θα διενεργηθεί στο Δήμο Αθηναίων με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Share.

Comments are closed.