Θέσεις διερμηνέων στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ»

0

Προσλήψεις διερμηνέων σε Φαρσί/Νταρί και Αραβικά προχωρά το Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ». Οι ενδαφερόμενοι θα απασχοληθούν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Αττικής.

Αναλυτικά:

Γυναίκες διερμηνείς Φαρσί/Νταρί και Αραβικά για απασχόληση σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Αττικής

Απαιτούμενα προσόντα:

Άριστη γνώση Φαρσί / Νταρί/ Αραβικά
Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες
Περιγραφή εργασιών:

Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.
Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 22/9/2017 υπ’ όψιν της Χρυσάνθης Τάτση στο tatsi.diotima@gmail.com (link sends e-mail)

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Share.

Comments are closed.