Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

0

Σύμφωνα με το Α.Π. 4829/27.07.2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share.

Comments are closed.