Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

0

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, διάρκειας έως και τριών (3) μηνών ως εξής:

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417. Πληροφορίες κ. Φ. Φράγκος – κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/06/2015 έως 11/07/2015 και ώρες 8.30 έως 15.30.

Share.

Comments are closed.