Θέσεις 19 εποχικών στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

0

O ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, άμεσα, για κατεπείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, ως εξής :

• ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
• ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
• ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 6
• ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους και τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα της ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., 17ης Νοεμβρίου 121 Χολαργός, από 14-09-2016 έως και 16-09-2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.