Θέσεις 2 ατόμων στο Δήμο Σοφάδων

0

O Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητες: ΤΕ Καθαριστών/ιών Εσωτερικών Φώρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου ΢οφάδων (Αρμόδιοι Yπάλληλοι
Γεώργιος Γρίβας & ΢ωτήριος ΢ούρλας –Σαχ. Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 24433 53213 – 24433 53212 ) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος ΢οφάδων, ήτοι: από 23-07-2020 έως 27-07-2020.

Share.

Comments are closed.