Θέση Γεωπόνου στο Ινστιτούτο Ελιάς

0

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Χανιά) του ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA» το οποίο χρηματοδοτείται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαραίτητα προσόντα:
• – Πτυχίο Γεωπονίας ΠΕ
• – Μεταπτυχιακό
• – Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• – Εμπειρία τουλάχιστον 12 μήνες σε ερευνητικά προγράμματα
• – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το ερευνητικό πρόγραμμα και τις εργασίες που θα αναλάβουν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη στο τηλέφωνο 28210 83431 και στην κα Π. Καλεντάκη για διαδικαστικά θέματα του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2810 302 318.

Share.

Comments are closed.