θέση νυχτοφύλακα στο Δήμο Ηλιούπολης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηλιούπολης.

Share.

Comments are closed.