Θέση παιδιάτρου στο Δήμο Νέας Ιωνίας

0

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινωνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος και πάντως όχι μετά την 31-07-2017 της ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο: Ένας (1) Παιδίατρος ΠΕ15.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Διοίκησης του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Αγ. Όλγας & Γαληνού 2 1ος όροφος, από 21/09/2016 έως και 30/09/2016. Ώρες κατάθεσης 10:οο π.μ. Έως 15:οο μ.μ.(πληροφορίες κ.κ. Χ. Χατζηδανιήλ Χρυσούλα,Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ) τηλεφ. 2102724761)

Η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.