Θέση υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης στο Δήμο Πειραιά

0

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”Be Secure Feel Secure” στο πλαίσιο του Προγράµµατος UIA, µε
την ειδικότητα:
Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης (financial manager) του έργου «Be Secure Feel Secure».

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ BSFS, από 20-05-2020 έως και 29-05-2020.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Share.

Comments are closed.