ΙΟΒΕ: «Νάρκη» η υπέρογκη φορολογία των ακινήτων στην Ελλάδα

0

Ανάσα στην αγορά και στα νοικοκυριά θα έφερναν η μείωση των φόρων στα ακίνητα, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΙΟΒΕ. Σήμερα οι φόροι ακινήτων στη χώρα μας, είναι από τους βαρύτερους στην Ευρώπη, αλλά το καθστώς αυτό συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνον η Ελλάδα και άλλες 3 χώρες (Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο) επιβάλλουν τόσους πολλούς φόρους στα ακίνητα.

Ωστόσο, η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει πολλαπλά την Οικονομία, το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία της ακίνητης περιουσίας – παράγοντες δηλαδή που συμβάλλουν στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης και τα φορολογικά έσοδα, αναφέρει το newmoney.

Επιπρόσθετα, θα ενισχύσει την κτηματαγορά και τις αξίες των ακινήτων, καθώς στα χρόνια της κρίσης ήταν συμφερότερο να αγοράζει κανείς παλαιό ακίνητο σε χαμηλή τιμή, παρά να κτίσει καινούργιο. Η βελτίωση στη σχέση τιμών-κόστους κατασκευής θα τονώσει τις επενδύσεις σε νέες κατοικίες.

Η άνοδος της οικοδομικής και οικονομικής δραστηριότητας που θα προκύψει από αυτές τις επιδράσεις, θα βελτιώσει τις προσδοκίες και θα ενισχύσει τις συνολικές επενδύσεις τα επόμενα έτη. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση στο ΑΕΠ κατά €1,1 έως €1,4 δισ. τα χρόνια που έπονται της κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου ακίνητης περιουσίας, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία διατηρείται το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς.

Ευνοϊκά αποτελέσματα αναμένονται και για την απασχόληση. Οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορεί να ξεπεράσουν σταδιακά, μέσα σε μια πενταετία, τις 33.000, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό δοθέντος του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από 24% σε 13% θα έδινε στους κατασκευαστές τη δυνατότητα μείωσης των τιμών πώλησης νέων κατοικιών κατά περίπου 9%, βελτιώνοντας τη σχετική τιμή των νέων έναντι των παλαιότερων κατοικιών. Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης για νέες κατοικίες, χωρίς να προκαλέσει δημοσιονομικά προβλήματα κατά το ΙΟΒΕ

«Ατμομηχανή» οι κατασκευές

Και ευρύτερα, για κάθε θέση που δημιουργείται στον κλάδο των κατασκευών, υπολογίζεται πως δημιουργούνται ή υποστηρίζονται συνολικά 2,5 θέσεις εργασίας σε όλη την οικονομία.

Έτσι, από την αύξηση συνολικά των επενδύσεων σε υποδομές και σε κατοικίες, αναμένονται τεράστια οφέλη, αρκεί απλώς και μόνο να προσεγγίσουν στον μέσο όρο της ΕΕ (ως ποσοστό του ΑΕΠ). Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι σε βάθος δεκαετίας θα οδηγήσει σε:

€ 29,3 δισεκ. επιπλέον ετήσιο ΑΕΠ

€ 11,8 δισεκ. επιπλέον ετήσιες συνολικές επενδύσεις μέχρι το 2030

Αύξηση ΑΕΠ έως και κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων

230.000 νέες θέσεις εργασίας περισσότερες μέχρι το 2030, ενώ συγχρόνως θα βελτιώνεται και η παραγωγικότητα της εργασίας, κάτι που δυνητικά θα αντανακλάται σε αύξηση του επιπέδου των μισθών.

Μόνο για το 2017, εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά του κλάδου των Κατασκευών σε όρους ΑΕΠ ανήλθε σε €19,9 δισεκ. (περίπου 11% του ΑΕΠ της χώρας). Σε όρους απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά της κατασκευαστικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε 505 χιλ. θέσεις εργασίας.

Προκύπτει δηλαδή ότι για κάθε €1 που δαπανάται στον κλάδο των Κατασκευών προστίθεται €1,8 στο ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου €0,4 καταλήγουν στα ταμεία του κράτους. Αντίστοιχα, για κάθε €1 εκατ. αξίας που παράγουν οι Κατασκευές, δημιουργούνται 44,5 θέσεις εργασίας στην οικονομία, εκ των οποίων οι 18 αφορούν άμεσα τον κλάδο των Κατασκευών.

Ακόμα και για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, προκύπτει ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Κάθε €1 εκατ. επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αυξάνει συνολικά, σε καθαρούς όρους το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1,4 εκατ. ευρώ, την απασχόληση κατά 37 θέσεις εργασίας και τα έσοδα του Δημοσίου κατά μισό δισ. ευρώ το 2018 (συνυπολογίζοντας τόσο τις ευεργετικές οικονομικές επιπτώσεις της τόνωσης των επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, όσο και τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τη μείωση της δαπάνης για ενεργειακά αγαθά λόγω εξοικονόμησης ενέργειας).

Share.

Comments are closed.