Και τα σκάφη αναψυχής στο στόχαστρο

0

Για τα καλά στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να συστήνει ομάδες εργασίας που θα πρέπει έως τις 23 Ιουνίου να καταρτίσουν προτάσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, τη δημιουργία ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και την προώθηση του τέλους παραμονής και πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών.

Η δημιουργία και η εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών και μικρών σκαφών -η οποία έχει ψηφιστεί από το 2014 – αποβλέπει στο να αποκλειστούν οι περιπτώσεις απώλειας εσόδων, καθώς και να καταστεί δυνατή η αποτύπωση των σκαφών που κινούνται και ενεργοποιούνται επαγγελματικά στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με στελέχη της φορολογικής διοίκησης το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων.

Στο μητρώο που θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς, ενώ θα διασυνδεθεί με την εφαρμογή για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο, με την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους παραμονής πλόων, αλλά και με τα μηχανογραφικά συστήματα της ΓΓΔΕ.

Από την καταχώρησή τους στο μητρώο τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θα πρέπει να συμπληρώνουν ανά τριετία ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ως εξής:

• 105 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχο.
• 75 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχο.
• 25 ημέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία, ανεξάρτητα από το εάν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης δύνανται να συμπληρώνονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως προηγούμενης τριετίας. Πάντως, οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί συμβάσεις ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Σημαντικό θα είναι και το έργο της ομάδας που θα αναλάβει τον καθορισμό των προδιαγραφών για την άμεση εφαρμογή και την αποτελεσματική είσπραξη τους τέλους παραμονής και πλόων από επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, οποιασδήποτε σημαίας (Ε.Ε. και τρίτων χωρών) που χρησιμοποιούν τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, εξαιρουμένων των πλοίων που εκτελούν αβλαβή διέλευση κατά το διεθνές δίκαιο.

Το τέλος παραμονής και πλόων υπολογίζεται ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου ή μικρού σκάφους, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια εκτέλεσης πλόων ή το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή το πιστοποιητικό καταμέτρησης.

Συγκεκριμένα όταν το ολικό μήκος είναι έως και 12 μέτρα υπολογίζεται ανά πλοίο ή μικρό σκάφος σε ετήσια βάση, ενώ για τα πλοία άνω των 12 μέτρων, υπολογίζεται ανά μέτρο σε ετήσια ή μηνιαία βάση.

Στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια η χρέωση μειώνεται στο ήμισυ, προκειμένου να ενθαρρύνεται η επαγγελματική δραστηριοποίηση. Επίσης, σε όσα πλοία αναψυχής ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελλάδα, παρέχεται σημαντική έκπτωση 30% με σκοπό την παροχή κινήτρου για παράταση της παραμονής στην χώρα μας.

Ομοίως, βάρος θα πέσει και στο έργο των ομάδων που θα καθορίσουν τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού ναυλοσύμφωνου και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Σημειώνεται πως μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσύμφωνου και ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσύμφωνου, με την προσκόμιση του από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Share.

Comments are closed.