«Καμπάνες» 105.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

0

Πρόστιμα συνολικού ύψους 105.000 ευρώ σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια καθώς προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Eurobank, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Dsam Long Short Equity Master Fund, 25.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Dsam Cayman Fund Limited, 20.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Dsam + Master Fund, και από 15.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα με τις επωνυμίες Lmap Alpha Limited και Lma Spc-Map 112 Segregated Portofolio.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
• Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία Lavipharm Α.Ε., λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
• Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία Πήγασος Εκδοτική ΠΗΓΑΣ Α.Ε. λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε.» για την δημόσια προσφορά έως και 330.291.555 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά ομολογία, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Share.

Comments are closed.