Κούρεμα προστίμων μέχρι 90% για όσους «ομολογήσουν» στην εφορία

0

Προθεσμία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου έχουν οι λήπτες και εκδότες εικονικών τιμολογίων να αποδεχθούν τις φορολογικές τους παραβάσεις και να υπαχθούν στο ευνοϊκότερο ποινολόγιο που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε την επιβολή προστίμων στο ισόποσο ή διπλάσιο της αξίας των εκδοθέντων ή ληφθέντων πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ πλέον μπορεί να καταβάλουν μειωμένο φόρο που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και το 90%.

Όσοι είχαν εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2015, αλλά δεν είχε εκδοθεί πράξη διοικητικού προστίμου ή οι υποθέσεις τους εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια ή στην επιτροπή επίλυσης διαφορών, μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων και να πληρώσουν μειωμένα πρόστιμα από 50% έως 90% και να ξεμπερδέψουν με την Εφορία.

Με στόχο λοιπόν να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, αδιαφορώντας μάλιστα με τον τρόπο που θα γίνει αυτό, το οικονομικό επιτελείο προσκαλεί όσους έχουν εκδώσει ή λάβει πλαστά και εικονικά στοιχεία να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά τα πρόστιμα επανέρχονται στο διπλάσιο.

Συγκεκριμένα όσοι υποβάλλουν δήλωση αποδοχής θα πληρώσουν μειωμένα πρόστιμα ως εξής:
Για πλαστά τιμολόγια: «οριζόντιο» πρόστιμο ίσο με 50% της αξίας κάθε στοιχείου.

Για έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων, νόθευση στοιχείων, καθώς και καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά: πρόστιμο ίσο με 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας. Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.

Για την περίπτωση λήψης εικονικού φορολογικού στοιχείου, πρόστιμο 10% της αξίας για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων και άλλες παραβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ, πρόστιμο ίσο με το 25% της αξίας τους.
Share.

Comments are closed.