Μεταβιβάσεις ακινήτων: Οι παγίδες και οι ευκαιρίες

0

Ευκαιρίες αλλά και παγίδες κρύβουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων λίγο καιρό πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες.

Σύμφωνα με "Τα Νέα", πριν από τη μεταβίβαση ή την απόκτηση ενός ακινήτου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Με το τριετές πάγωμα του ΦΠΑ 24% όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3% επί τη αντικειμενικής αξίας.

Ειδικά κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας ο φόρος 3% επιβάλλεται στο τμήμα της αξίας που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο, ποσό που αυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά του.

2. Φορολογούμενοι με οφειλές προς την εφορία μπορούν πλέον ευκολότερα να πωλήσουν ακίνητα.

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί ένα νέο πλαίσιο για την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας που διευκολύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου στις περιπτώσεις που ο αιτών το αποδεικτικό έχει:

- Συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ, εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον αιτούντα.
- Συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 30 ευρώ.
Επίσης η διάταξη του τελευταίου φορολογικού νόμου ξεμπλοκάρει τις πωλήσεις ακινήτων από τους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που απαιτείται για τη μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλομένου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος χωρίς να προαπαιτείται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών από ΕΝΦΙΑ. Η οφειλή θα εξοφλείται από το τμήμα της πώλησης του ακινήτου και θα αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου. Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει τις αγοραπωλησίες ακινήτων, αφού πλέον δεν θα απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ.

3. Προσοχή στα έξοδα που συνοδεύουν μία μεταβίβαση ακίνητου. Φουσκώνουν τον τελικό λογαριασμό και παράλληλα αποτελούν τεκμήριο για τον φορολογούμενο.

Εκτός από τον φόρο μεταβίβασης όσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν ακίνητο θα επιβαρυνθούν με έξοδα που αφορούν:

- Αμοιβή συμβολαιογράφου

Υπολογίζεται με βάση τη αξία του ακινήτου και με συντελεστές έως 0,80%.Επιπλέον ο συμβολαιογράφος δικαιούται για κάθε πρόσθετο φύλλο της πράξεως 5 ευρώ και 4 ευρώ για κάθε φύλλο αντιγράφου του συμβολαίου .Επίσης για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται 10 ευρώ. Στις αμοιβές του συμβολαιογράφου θα πρέπει να προστεθεί και ΦΠΑ 24%.

-Έξοδα υποθηκοφυλακείου /κτηματολογίου

Τα έξοδα μεταγραφής ανέρχονται σε 0, 475% πλέον κάποιων εξόδων επί της αντικειμενικής αξίας ή του τμήματος ( αναλόγως ποιο είναι μεγαλύτερο).

4. Οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους πρόκειται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία με γονική παροχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φροντίσουν προτού γίνει η μεταβίβαση να ρίξουν μια ματιά στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο ή τα ακίνητα που θα περάσουν στα χέρια τους.

Μπορεί οι περισσότερες γονικές παροχές να είναι σήμερα αφορολόγητες λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου αλλά το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ να είναι ασήκωτο. Επίσης όσοι σπεύδουν να μεταβιβάσουν ακίνητα υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Αυτό θα συμβεί για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Share.

Comments are closed.