Με διαδικασία εξπρές η προμήθεια των μασκών για τους μαθητές

0

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο διαγωνισμός για την προμήθεια των μασκών προστασίας των μαθητών. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια περίπου 3,8 εκατ. μασκών για μαθητές αξίας 1,2 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) η κάθε μία. Ο συνολικός διατεθειμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5,76 εκατ. ευρώ η 6,1 εκατ. ευρώ αν συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία εξπρές αφού η υποβολή των προσφορών θα γινει την 1η Σεπτεμβριου 2020, δηλαδή μέσα σε τέσσερις ημερολογιακές ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον προσφέρουν 10.000 τεμάχια και άνω. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.

Καλούμε, αναφέρει η σχετική πρόσκληση, όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οδός Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, μέχρι την 01-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. οικονομικές προσφορές για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων των Δήμων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας ανά ομάδα ειδών.

Σε περίπτωση που σε κάποια/ες ομάδα/ες δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν ακόμη και για μέρος της ποσότητας τους, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ΄ ελάχιστο ποσότητα 10.000 τεμαχίων ανά ομάδα.

Share.

Comments are closed.