Νέα προθεσμία για ενταγμένους σε αναπτυξιακούς νόμους

0

Προθεσμία τριών επιπλέον μηνών δίνει η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στους παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους, σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης κατά την δεύτερη ανάγνωση του αναπτυξιακού νόμου στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

Παράλληλα, διευκολύνει την χρηματοδότηση των επενδύσεων αποσύροντας τυχόν περιορισμούς που υπήρχαν για τα ίδια κεφάλαια.

Συγκεκριμένα ο Γ. Σταθάκης ανακοίνωσε ότι:
• δίνεται προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2017 στις (περίπου 6.300) επιχειρήσεις που ήταν ενταγμένες στους παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να ολοκληρώσουν το 50% της επένδυσής τους και να μην απενταχθούν. Πρόκειται για τρίμηνη διεύρυνση της προθεσμίας καθώς η παλαιότερη ήταν 31 Δεκεμβρίου 2016.
• επιδιώκει να καταργηθεί οποιοσδήποτε περιορισμός στην φύση της ιδίας συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό η διατύπωση θα ορίζει ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα γίνεται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ή δημόσια συμμετοχή.

Share.

Comments are closed.