Νέες ανατροπές στη φορολογία

0

Δεσμεύσεις για εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου έχει αναλάβει μεταξύ άλλων η κυβέρνηση με το αναθεωρημένο Μνημόνιο.

Συμφώνα με την έκθεση συμμόρφωσης του ελληνικού προγράμματος που θα εγκρίνει το Eurogroup την προσεχή Πέμπτη και η οποία εμπεριέχει αφενός το κείμενο του νέου αναθεωρημένου μνημονίου και αφετέρου το τεχνικό μνημόνιο κατανόησης, η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει μια σειρά από δεσμεύσεις στο μέτωπο της φορολογίας, οι κυριότερες των οποίων αφορούν στα εξής:

• Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ως προς τα πρόστιμα, τις ποινές για μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, κ.α..
• Κωδικοποίηση των φορολογικών απαλλαγών και κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές.
• Δημοσιοποίηση αναθεωρημένης λίστας με τους μεγαλύτερους οφειλέτες του Δημοσίου.
• Επιλογή των προς έλεγχο μεγαλοφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με βάση την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων.
• Απλοποίηση του φόρου εισοδήματος για τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ (ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ).
• Αλλαγή της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών (συγχωνεύσεις, εξαγορές και εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών).
• Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια, κ.α..).
• Αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να διευκολύνεται η αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
• Αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε offshore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.
• Απλοποίηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και εναρμόνιση του με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
• Ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις τιμές της κτηματαγοράς έως τον Ιούνιο του 2017.
• Μέτρα για την είσπραξη των προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα.
• Αναθεώρησης της «προνομιακής» φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλίας.
• Παράταση μέχρι το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Share.

Comments are closed.