Νέες περικοπές και το 2017 στις επικουρικές; (Παραδείγματα)

0

Νέα μεσοσταθμική μείωση 7% στις επικουρικές συντάξεις προεξοφλούν στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης ότι θα χρειαστεί να γίνει το 2017 αν δεν «πιαστούν» οι στόχοι για την αύξηση των εσόδων από τις εισφορές και, παράλληλα, υποχρεωθεί το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης να επιταχύνει την απονομή των 128.000 επικουρικών συντάξεων που εκκρεμούν για δύο χρόνια, σύμφωνα με την Ημερησία!

Τον κίνδυνο να συνεχιστούν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, παρά τις πρόσφατες μειώσεις έως 40% που έγιναν ανεβάζοντας, μαζί με τις προηγούμενες - και διατηρούμενες - μνημονιακές μειώσεις, τις απώλειες έως το 76% για όσους συνταξιούχους είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης, υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης και μεγαλύτερες συντάξεις, παραδέχονται στελέχη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκτιμώντας ότι «είναι δύσκολο να ισορροπήσουν τα οικονομικά του ΕΤΕΑ μέσα στον πρώτο χρόνο εφαρμογής των νέων μέτρων (αύξηση εισφορών στο 7% από 6% - μείωση παροχών για όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο)».

Οι μειώσεις δεν φτάνουν...
Το έλλειμμα του ΕΤΕΑ το 2016 ήταν 540 εκατ ευρώ τα οποία, όπως έχει δηλώσει στην «Ημερησία» ο διοικητής του Ταμείου Θ. Καποτάς, δεν «καλύπτονται» από τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που έγιναν τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο (προβλέπονται έσοδα 174 εκατ ευρώ) ούτε και από την παράλληλη αύξηση των εισφορών (έχουν υπολογιστεί έσοδα 173 εκατ ευρώ για το διάστημα από 1/6/2016 έως 31/12/2016) με αποτέλεσμα να ρευστοποιείται μέρος της περιουσίας του για να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις.
Για το 2017, τα αντίστοιχα έσοδα υπολογίζεται να είναι αυξημένα και να φτάσουν τα 291 εκατ ευρώ από τις περικοπές των συντάξεων και τα 351 εκατ. ευρώ από τις αυξημένες εισφορές (αν εισπραχθούν όλες). Ωστόσο, αν δεν «πιαστούν» τα έσοδα και επιβληθεί η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων που είναι σε καθυστέρηση (128.000 με μηνιαίο κόστος τουλάχιστον 12,8 εκατ. ευρώ τον μήνα και 288 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστούν τα αναδρομικά 24 μηνών) το Ταμείο θα πρέπει να ρευστοποιήσει κι άλλο τμήμα της περιουσίας του, να αποφασίσει νέες περικοπές ή να λάβει και τα δύο αυτά μέτρα, όπως έγινε φέτος...
Ρήτρα
Το μηδενισμό του ελλείμματος επιβάλλει, σε κάθε περίπτωση, ο νέος ασφαλιστικός νόμος προβλέποντας ότι «σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί στο Ταμείο αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο των αυξημένων εισφορών, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης»...
Η σφαγή των επικουρικών
Τη «σφαγή» των επικουρικών συντάξεων παρουσιάζουν στην «Ημερησία», μέσα από πραγματικά παραδείγματα εκκαθαριστικών συνταξιούχων που προσφεύγουν στα δικηγορικά γραφεία, οι δικηγόροι - ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση Ασπα Παπαθανασοπούλου και Διον. Ρίζος. Σύμφωνα με τα παραδείγματα και τους πίνακες οι μειώσεις στα πρώτα χρόνια των Μνημονίων ήταν της τάξης του 42% - 49% και μετά τις τελευταίες μειώσεις του 3ου Μνημονίου έφτασαν το 76%.
Παράδειγμα 1ο:
Συνταξιούχος, που του έχει χορηγηθεί από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) μεικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 409,60 ευρώ, ελάμβανε πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, αφαιρουμένων των μνημονιακών περικοπών, 205 ευρώ καθαρά. Το μηνιαίο ποσό κύριας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ασθενείας, ήταν 1.155 ευρώ. Μετά την αναπροσαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016, το μηνιαίο ποσό της επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ανέρχεται σε 123 ευρώ περίπου καθαρά. Για το διάστημα από 1-6-2016 έως και 31-8-2016, δηλαδή για τις επικουρικές συντάξεις του μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, θα πρέπει να του παρακρατηθεί συνολικό ποσό 246,00 ευρώ, το οποίο, λαμβανομένου υπόψη του ανωτάτου ορίου παρακράτησης από την μηνιαία σύνταξη (πλαφόν) ποσοστού 10%, θα εξοφληθεί σε 20 δόσεις. Συνεπώς, το ποσό επικουρικής σύνταξης που θα λάβει ο συνταξιούχος τους επόμενους 20 μήνες θα ανέρχεται σε 110,70 ευρώ μηνιαίως.
Παράδειγμα 2ο:
Συνταξιούχος, που του έχει χορηγηθεί από το ΕΤΕΑ (τέως ΤΑΝΠΥ), με 30 έτη ασφάλισης, μεικτό ποσό επικουρικής 570,00 ευρώ, ελάμβανε πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, αφαιρουμένων των μνημονιακών περικοπών, επικουρική σύνταξη ποσού 325,00 ευρώ περίπου καθαρά. Το μηνιαίο ποσό κύριας σύνταξης ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένων της κράτησης του Ν. 3986/2011 και της κράτησης ασθενείας, σε 1.590 ευρώ. Μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 4387/2016, το μηνιαίο ποσό της επικουρικής σύνταξης που θα λάβει ανέρχεται σε 230 ευρώ περίπου καθαρά. Για το διάστημα από 1-6-2016 έως και 31-8-2016, δηλαδή για τις επικουρικές συντάξεις του μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, θα πρέπει να του παρακρατηθεί συνολικό ποσό 285 ευρώ, το οποίο θα εξοφληθεί σε 13 περίπου δόσεις. Συνεπώς, το ποσό επικουρικής σύνταξης που θα λάβει ο συνταξιούχος τους επόμενους 13 μήνες θα ανέρχεται σε 207 ευρώ περίπου μηνιαίως.
Παράδειγμα 3ο:
Συνταξιούχος, που του έχει χορηγηθεί από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ), με 30 έτη επικουρικής ασφάλισης, μεικτό ποσό επικουρικής 371,47 ευρώ, ελάμβανε πριν από το Ν. 4387/2016, αφαιρουμένων των μνημονιακών περικοπών, επικουρική σύνταξη ποσού 195 ευρώ περίπου καθαρά. Το μηνιαίο ποσό κύριας σύνταξης ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ασθενείας, σε 1.187 ευρώ. Μετά την αναπροσαρμογή του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016, το μηνιαίο ποσό της επικουρικής σύνταξης που θα λάβει ανέρχεται σε 118 ευρώ καθαρά συν ποσό 54 ευρώ ως προσωπική διαφορά, δηλαδή συνολικό ποσό επικουρικής 172 ευρώ. Για το διάστημα από 1-6-2016 έως και 31-8-2016, δηλαδή για τις επικουρικές συντάξεις του μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, θα πρέπει να του παρακρατηθεί συνολικό ποσό 69 ευρώ, το οποίο θα εξοφληθεί σε 4 περίπου δόσεις. Συνεπώς, το ποσό επικουρικής σύνταξης που θα λάβει τους επόμενους 4 μήνες θα ανέρχεται σε 154,80 ευρώ περίπου μηνιαίως. Οπως επισημαίνει η Ασπα Παπαθανασοπούλου για τη συγκεκριμένη περίπτωση μελλοντικά θα γίνει νέος επανυπολογισμός της επικουρικής δεδομένου ότι ο συνταξιούχος είναι κάτω των 55 ετών και έχει υποστεί μείωση στο μηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης ποσού 124,40 ευρώ, η οποία μόλις συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας θα γίνει 22,29 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η βάση υπολογισμού της αναπροσαρμογής της επικουρικής σύνταξης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, θα είναι μεγαλύτερη.

Share.

Comments are closed.