Νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική Ακαδημία

0

Την πρόσληψη τεσσάρων νέων υπαλλήλων, μέσω προκήρυξης ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Ακαδημία.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 8 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Συγκεκριμένα, ζητούνται υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων.

Η προκήρυξη έλαβε την έγκριση του ΑΣΕΠ και θα δημοσιοποιηθεί μαζί με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΔΕ Μαγείρων 4

Προσόντα

Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης

Ηλικία 18 - 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

Share.

Comments are closed.