ΟΑΕΔ: Nέο πρόγραμμα για 8.500 ανέργους

0

Από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-65 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Οργανισμού θα απασχολήσει 8.500 μακροχρόνια ανέργους σε δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και Περιφερειών για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Η επιδότηση αυξάνεται από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600€ στα 750€ μηνιαία.

Οι ωφελούμενου πρέπει:

  • να είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών
  • να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα  κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2,
  • να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ
  • να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση 1 έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

Share.

Comments are closed.