Οργιο καταπατήσεων στα ακίνητα του Δημοσίου

0

Ούτε οι αρχαιολογικοί χώροι δεν έχουν γλιτώσει από τη μανία των καταπατητών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Κτηματικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία είναι εξοργιστικά και αν μη τι άλλο αποκαλυπτικά, αφού αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά αφενός την αδηφάγο όρεξη των καταπατητών, που ενεργούν με πρακτικές… φαρ ουέστ, αφετέρου την αδυναμία ή ανικανότητα του Δημοσίου να τακτοποιήσει τα του οίκου του, πετώντας συστηματικά εδώ και χρόνια τη μπάλα στην εξέδρα, παρά τις εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στην Αττική το ποσοστό των ακινήτων του Δημοσίου που παραμένουν καταπατημένα, ανέρχεται στο απίστευτο 80%!!!

Οι πίνακες που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή σχετική ερώτηση του βουλευτή Ε. Μπασιάκου, προέρχονται από επεξεργασία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας- των πρώην Κτηματικών Υπηρεσιών δηλαδή- και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το Δημόσιο, που υποτίθεται ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, ακόμα δεν μπορεί καλά- καλά να καταγράψει τι έχει και τι δεν έχει.

Ας δούμε τι αναφέρει η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση στα απαντητικά έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών:

1. Από τα τηρούμενα αρχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής: η πλειονότητα των δημοσίων ακινήτων είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που πιθανόν προσεγγίζει το 80%. Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο, οι αιτίες που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή είναι πολλές, οι κυριότερες των οποίων παρουσιάζονται σε έγγραφο του 2011!!!

2. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: Τα Δημόσια Κτήματα σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί και 70% είναι καταπατημένα. Ένα τμήμα περίπου 10% είναι ανεντόπιστα λόγω ελλιπών στοιχείων προσδιορισμού εντός των φακέλων των Υπηρεσιών. Από τα καταπατημένα ένα μεγάλο μέρος είναι καταπατημένα από τους Δήμους με την μορφή των κοινόχρηστων χώρων.

3. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας κατέχονται αυθαίρετα 498 δημόσια κτήματα.

4. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Αιγαίου:
Τα ποσοστά της αυθαίρετης κατοχής της Δημόσιας Αστικής και Αγροτικής Γης είναι, αντίστοιχα, 47% και 64%.

5. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Κρήτης:
Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ηρακλείου, 24 είναι καταπατημένα, άλλα εξ’ ολοκλήρου και άλλα σε τμήματα αυτών. Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Χανίων, έχουν καταπατηθεί τμηματικά 18 παλαιοί αιγιαλοί, 3 στρατιωτικά δημόσια κτήματα και ένα αρχαιολογικό δημόσιο κτήμα. Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ρεθύμνου, έχουν καταπατηθεί 61 Δημόσια κτήματα, μερικά εξ αυτών (παλαιοί αιγιαλοί) εν μέρει. Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Λασιθίου, έχει καταπατηθεί 1 δημόσιο κτήμα.

6. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας -Θράκης:
α) τα καταπατημένα ανταλλάξιμα ακίνητα ανέρχονται περίπου σε 433.
β) τα καταπατημένα δημόσια ακίνητα τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μέχρι σήμερα, ανέχονται περίπου σε 1.281.

7. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου -Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου: Τα καταγεγραμμένα Δημόσια Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου στο Ν. Αχαϊας είναι 1.706 και το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι καταπατημένα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δημοσίων κτημάτων την οποία και εφάρμοσαν κατά περίπτωση σε καταπατήσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα μέτρα που προβλέπονται για τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας είναι κατ’ αρχάς προληπτικά, δηλαδή περιφράξεις, αυτοψίες, τοποθέτηση πινακίδων κλπ ενώ για τους παραβάτες ακολουθούν κατασταλτικά μέτρα ήτοι:
• Πρωτόκολλα Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης
• Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής
• Μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης

Όπως αναγνωρίζουν, πάντως και οι ίδιες οι Υπηρεσίες, σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία για πρακτικούς και κοινωνικούς λόγους. Πρόκειται κυρίως για καταπατημένα σε περιοχές εντός σχεδίου, που έχουν στηθεί ολόκληροι οικισμοί ή για περιοχές πολύ χαμηλής αξίας όπου η αποβολή των κατόχων/ καταπατητών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, καθ’ υπόδειξη των Υπηρεσιών, φαίνεται ότι θα ξαναβγούν από τα συρτάρια τα σχέδια που προέβλεπαν την παραχώρηση των καταπατημένων του Δημοσίου έναντι τιμήματος- μάλλον συμβολικού στις περισσότερες περιπτώσεις- με στόχο αφενός το οριστικό ξεκαθάρισμα του τοπίου αφετέρου την ενίσχυση των κρατικών εσόδων.Share.

Comments are closed.