Ο Christof Gabriel Maetze στο ΔΣ του ΤΧΣ

0

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι, με πρόταση της Επιτροπής Επιλογής και απόφαση του υπουργού Οικονομικών, το νέο μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ είναι ο κος Christof Gabriel Maetze.

Ο διορισμός του λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 3864/10, όπως ισχύει, και η θητεία του ορίζεται από την 1η Ιουνίου 2016 έως την 30ή Ιουνίου 2017.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό φύλλου 282 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στις 2 Ιουνίου 2016.

Share.

Comments are closed.