Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό

0

Με σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις για τον αιγιαλό και την παραλία θα δοθεί εντός των ημερών σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων από διάφορα υπουργεία.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις αίρεται η απαγόρευση για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, της παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης ακόμη και για βιομηχανικές ή ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Μέχρι σήμερα, εξαιρούνταν της απαγόρευσης δραστηριότητες που συνδέονταν με λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, αναφέρει το newmoney.

Με άλλη διάταξη, το νομοσχέδιο «χαλαρώνει» τις προβλέψεις για το πλάτος της παραλίας, που είναι η ζώνη της ξηράς, το οποίο καθορίζει έως και 50 μέτρα (ουσιαστικά το επαναφέρει στα μέτρα του νόμου 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας), αντικαθιστώντας την προηγούμενη ρύθμιση που θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και προέβλεπε τουλάχιστον 30 και μέχρι 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού.

Με τις νέες ρυθμίσεις στον αιγιαλό, την παραλία, την παλαιά όχθη και την παρόχθια ζώνη μπορούν να προστεθούν και επιχειρηματικά πάρκα με μέτωπο προς την θάλασσα, διάταξη που αντανακλά και τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Ελληνικού.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης ότι σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης επιτρέπεται πολεοδομική ανάπτυξη εντός του παλαιού αιγιαλού και της παλαιάς όχθης που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και καταγράφονται ως δημόσια κτήματα. Ο νόμος ορίζει επίσης ότι μπορεί να νομιμοποιηθεί αυθαιρεσία που έχει εγκατασταθεί σε αιγιαλό και παραλία εφόσον συνδέεται λειτουργικά ή αποτελεί οργανικό σύνολο νόμιμων εγκαταστάσεων με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού.

Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει ο παραχωρησιούχος σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης να υποβάλλει αίτηση για αδειοδότηση όσων δραστηριοτήτων δεν καλύπτονται από την αρχική άδεια.

Οι νέες ρυθμίσεις εμποδίζουν την μεταβίβαση μερικά ή ολικά του δικαιώματος παραχώρησης σε άλλον εκτός και αν αυτό προβλέπεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου (!) ή αν πρόκειται για εταιρείες του ίδιου ομίλου.

Τέλος ο νόμος τροποποιεί το άρθρο περί απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν 2971) και  προβλέπει ότι είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ( εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλώστρες, ομπρέλες κ.α) εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού. Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 τ.μ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού τουλάχιστον 100 μέτρων μήκους.

Share.

Comments are closed.