Ποικιλομορφία, συγκρούσεις και επικοινωνία

0

Η εμπειρία έχει δείξει τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της ομαδικής ταυτότητας

Για την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού χρειάζεται αρχικά να οριστεί το πλαίσιο και η έννοια της ομάδας.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Η επιτυχία μιας ομάδας καθορίζεται από την ποικιλομορφία, τις συγκρούσεις και την επικοινωνία. Με τον όρο ποικιλομορφία εννοούμε τη διαφορετικότητα, και άρα όσο πιο μεγάλη είναι αυτή τόσο καλύτερα, καθώς έτσι υπάρχουν νέες ιδέες και πολλές διαφορετικές δεξιότητες.

Οι δε συγκρούσεις συμβάλλουν στην υιοθέτηση νέων ιδεών, ειδικά σε στιγμές που η ομάδα - επιχείρηση μπορεί να έχει βαλτώσει και να χρειάζεται να βγει εκτός θέσης άνεσης.

Τέλος, η επικοινωνία, όταν αυτή είναι δομημένη και σέβεται τις διαφορετικές απόψεις, τότε σίγουρα συντελεί στην αίσθηση ασφάλειας και άρα οι άνθρωποι είναι πιο δημιουργικοί και πιο αφοσιωμένοι στον κοινό σκοπό, στον teamleader και στην ίδια την εταιρεία.

Πώς είναι η συνεργασία στη δική σου ομάδα;

· Συμμετέχουν όλοι;

· Ακούνε όλα τα μέλη ενεργητικά τις απόψεις των άλλων μελών;

· Υπάρχει κριτική σκέψη απαλλαγμένη από προκαταλήψεις  ή τα μέλη έχουν  την προσωπική τους ατζέντα;

· Η ομάδα προωθεί τις πολλαπλές επιλογές;

· Δίνεται αρκετός χρόνος για ερωτήσεις ΄Η/ΚΑΙ ενστάσεις πριν τη οριστική λήψη μιας απόφασης;

Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα μπορείς να αποφασίσεις πώς θα ενθαρρύνεις τη συνεργασία αυτή. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί το πρόβλημα - έλλειψη με σαφήνεια και μετά να αναλάβεις τις αντίστοιχες δράσεις.

Η εμπειρία μου έχει δείξει τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της ομαδικής ταυτότητας, ως μέσο αποτελεσματικής διαχείρισης του προσωπικού, ώστε να λειτουργούν σαν ένα σύνολο και να μην ξεχνάνε το αρχικό πλαίσιο και σκοπό.

Όταν αυτή η ταυτότητα αμφισβητείται συνήθως παρατηρούνται οι εξής συμπεριφορές, ενέργειες:

· Ο φόβος της σύγκρουσης, (τεχνητή αρμονία)

· Η έλλειψη εμπιστοσύνης

· Η αποφυγή λογοδοσίας

· Η έλλειψη προσοχής στα αποτελέσματα

Όσο αφορά την επικοινωνία ως τρόπο διαχείρισης του προσωπικού, αυτή σίγουρα καταλαμβάνει την 1η θέση, καθώς εμπεριέχει πολλές παραμέτρους.

Όπως, τις αξίες και άρα το νόημα των μηνυμάτων, τις λέξεις που χρησιμοποιούνται και άρα τα συναισθήματα που θέλεις να επιτύχεις, τον τρόπο "αποστολής" του μηνύματος και βέβαια την ενεργητική ακρόαση.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με τις συνθήκες. Η επιλογή δική σου!

* Σύμβουλος & Business Coach ΜμΕ/Startups

+302114094901
www.stellarlight.gr 

Share.

Comments are closed.