Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν μεγαλύτερους μισθούς από την 1η Ιουνίου - Τι ισχύει με τις εισφορές

0

Αυξήσεις έρχονται για έρχονται για περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί θα πάρουν μηναία αύξηση από 2,73 ευρώ έως 27,3 ευρώ στις καθαρές αποδοχές τους, σύμφωνα με "ΤΑ ΝΕΑ”.

Μόνο για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 μονάδες ως ακολούθως:

-Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κλάδο ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0, 27 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου.

Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και κατανέμεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και 1, 56 μονάδες στον εργαζόμενο.

- Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Στην πράξη αυτό σημαίνει αυξήσεις καθαρών αποδοχών που ξεκινούν από 2,73 ευρώ για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό 650 ευρώ και φτάνουν έως και 27, 3 ευρώ τον μήνα για τις ανώτατες ασφαλιστικές αποδοχές των 650 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα η ελάφρυνση για τους εργοδότες ξεκινά από τα 3,12 ευρώ για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και κλιμακώνεται έως και τα 31,2 ευρώ για τις ανώτατος ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ τον μήνα.

Οι 0,75 ποσοστιαίες μονάδες προέρχονται από τον κλάδο ανεργίας και 0,15 ποσοστιαίες μονάδες από τον Λογαριασμό για την εφαρμογές Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

Τα κέρδη στα προ φόρου ποσά αυξάνονται προοδευτικά με την αύξηση του μεικτού μισθού καθώς τα ασφάλιστρα είναι ποσοστιαία.

Η κυβερνητική δέσμευση είναι η μείωση των εισφορών κατά 5 μονάδες.

Share.

Comments are closed.