Πολιτικοί, βουλευτές, δήμαρχοι, στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ

0

Υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, υποθέσεις παράνομης προέλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων και διαφθοράς δημοσίων λειτουργών βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ.

Ταυτόχρονα, ο ελεγκτικός μηχανισμός επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε ελέγχους που σχετίζονται με παράνομες συναλλαγές, απάτες και δραστηριότητες που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραβάσεις της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς εξετάζονται ενδελεχώς. Πιο συγκεκριμένα, το ελεγκτικό έργο του ΣΔΟΕ σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό εστιάζεται σε:

1. Eρευνες διαφθοράς δημοσίων λειτουργών. Πολιτικοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι δημοσίων οργανισμών, λοιπές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων εντάσσονται στο ελεγκτικό πεδίο της κατηγορίας αυτής.

Στόχος η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα. Σημειώνεται ότι το 2015 ξεκίνησε ο έλεγχος 200 υποθέσεων διαφθοράς δημοσίων λειτουργών.

2. Eρευνες για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων που αναφέρονται σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις. Επειτα από εισαγγελική εντολή, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και σε συνεργασία με την OLAF πραγματοποιούν έρευνες για τις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και κοινοτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά διατέθηκαν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή για ίδια χρήση του ιδιοκτήτη.

Το 2015 παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες 13 υποθέσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά έργα για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών, 25 υποθέσεις που εμπίπτουν σε αγροτικές αμιγώς επιχορηγήσεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών και 13 υποθέσεις που αφορούν επιχορηγήσεις με εθνικούς πόρους για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

3. Eρευνες για υποθέσεις απάτης εις βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, της εθνικής οικονομίας, καθώς και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

4. Eρευνες για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 243 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκαν και καταλογίστηκαν 5.073 παραβάσεις ύψους 553.964 ευρώ, ενώ εστάλησαν εκθέσεις ελέγχων στις αρμόδιες ΔΟΥ.

5. Eρευνες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το 2015 αποκαλύφθηκαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής που προέκυψαν ύστερα από έλεγχο της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, όπως:

• Ιδιωτικός υπάλληλος που προσαύξησε την περιουσία του κατά 18,426 εκατ. χωρίς να δικαιολογείται ο τρόπος.
• Φυσικό πρόσωπο με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ύψους 17,8 εκατ.
• Μέλος νομικού προσώπου με προσαύξηση περιουσίας 12.847 εκατ.
• Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου με προσαύξηση περιουσίας 3,645 εκατ.
• Συνταξιούχος με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1,5 εκατ.

6. Ελεγχοι στους τομείς της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων και επικίνδυνων ουσιών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.

Share.

Comments are closed.