Προσλήψεις για 18 μήνες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

0

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από 12 έως 18 μήνες.

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ηλικία 18 - 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

Share.

Comments are closed.