Προσλήψεις διανομέων στα ΕΛΤΑ Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Πρέβεζας

0

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης πέντε (5) ατόμων Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( ΕΛ.ΤΑ ) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου & Νάξου – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας:26510 43059, κ. Λαδιά Αθανάσιο). Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 – 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας:26560 42245, κ. Θεοδώρου Γεωργία).

Μονάδα Διανομής Κέρκυρας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας-Πέλεκα – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας:26610 82265, κ. Μανιατόπουλο Κων/νο). Κατάστημα Πάργας, Αλ. Μπάγκα 18- 480 60 ΠΑΡΓΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30, (τηλ. επικοινωνίας: 26840 31295, κ. Μπάλλα Παναγιώτη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 24-01-2020 και λήγει στις 30-01-2020

Share.

Comments are closed.