Προσλήψεις εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν

0

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 4828/27-07-2020 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2020.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2020:

 Πέντε θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-E-1_E-2_E-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-C-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-03)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-A-3-A)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-B-4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-C-3)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-B-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-B-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-B-5)
(cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η
Οκτωβρίου 2020:
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-D-1)
 Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-F-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-Β-4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-E-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-G-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-H-5)
 Δέκα θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFISA-1)
 Τριάντα θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος
(DEFIS-A-2/DEFIS-A-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-D2_Del Tanzanie) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-G1_Del Colombie) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-A-MT-2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-B-SV-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-HU-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-SL)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-D-FR.1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
(ECFIN-A-3-B)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-E-1_Del New York)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-D-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος(ENV-B-3) (cost free / χωρίς
αποζημίωση από Ε.Ε.)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος(ENV-F-3) (cost free / χωρίς
αποζημίωση από Ε.Ε.)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO-05-A)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO-05-Β)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-3)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-1)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-4)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-5)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-D-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-C-4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-D-1)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:. https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions.

Share.

Comments are closed.