Προσλήψεις στα Mymarket

0

Η ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα ενδιαφέρεται να καλύψει θέσεις πωλητών, ταμιών, υπεύθυνων και διευθυντικών στελεχών για τα καταστήματά της.

Αναφορικά με τα προσόντα που θα κρίνουν την επιλογή των υποψηφίων, οι πωλητές και οι ταμίες θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 35 ετών, απολυτήριο Λυκείου, βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ οι κρεοπώλες θα πρέπει να έχουν βεβαίωση της αντίστοιχης σχολής, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών και ηλικία έως 40 ετών.

Για τις θέσεις υπευθύνων καταστήματος, απαιτούνται απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία στις πωλήσεις και γνώση των προϊόντων και της διαχείρισής τους, ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εστίαση στον πελάτη.

Τέλος, οι υποψήφιοι για τις διευθυντικές θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε αντίστοιχη θέση, προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων και εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε καταστήματα λιανικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.mymarket.gr/Kariera/Theseis-ergasias.aspx

Share.

Comments are closed.